Semangat keuletan akan melibas setiap halangan, rintangan, kesalahan dan kegagalan untuk menuju ke kemenangan dan kesuksesan!

— Andrie Wongso


Infografik

[KUIS] Peribahasa Indonesia 1Seperti musang berbulu ayam. Maknanya

Tiada berpisah antah dan beras. Maknanya

Seperti anak ayam kehilangan induk. Maknanya

Tercoreng arang di dahi. Maknanya

Geruh menempuh dalam tubuh. Maknanya
Ikuti MOT|VASEE di