Kelaparan akan cinta adalah lebih sulit dihilangkan daripada kelaparan akan roti.

— Bunda Teresa